Rerna prikazuje poruku o grešci C1, C2, C3, C4

Ažurirano 25.5.2023. 13.51

Problem

  • Moja rerna prikazuje greške C1, C2, C3 ili C4 na ekranu

Odnosi se na

  • Integrisana rerna
  • Samostojeći šporet

Rešenje

1. Ako vaša rerna prikazuje poruku o grešci C1, C2, C3, C4, pogledajte sledeće predloge:

PRIKAZ KODA

OPIS

RJEŠAVANJE RJEŠAVANJA

C1

Teleskopske šine tokom pirolitičke obrade.

Izvadite teleskopske šine i sav pribor iz odeljka rerne pre aktiviranja pirolitičke funkcije.

C2

Termometar za kuvanje nalazi se u spoju tokom pirolitičke obrade.

Izvadite termometar za kuvanje prije aktiviranja pirolitičke funkcije.

C3

Otvorite vrata tokom pirolitičkog tretmana.

Ako su vrata otvorena, ne možete izvršiti pirolitički tretman.

Zatvorite vrata rerne pre aktiviranja pirolitičke funkcije.

C4

Dugme Plus para aktivira se tokom aktiviranja pirolitičkog tretmana.

Pritisnite tipku Plus Steam ponovo kako biste poništili odabir Plus pare pre aktiviranja pirolitičke funkcije.


Ako se problem nastavi, preporučujemo da zatražite posetu servisera.

Zakažite posetu
Zakažite posetu

U regionu ste gde nudimo fiksnu cenu popravaka outem naših ovlašćenih servisa. Ispitujemo opremu i rešavamo kvarove na uređaju, uključujući i potrebne rezervne delove.