Na ploči se prikazuje greška E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

Ažurirano 19.1.2021. 08.26

Problem:

  • Ploča prikazuje jednu od sledećih grešaka: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433.

Odnosi se na:

  • integrisana indukcijska ploča
  • samostojeći šporet s indukcijskim kuvalom

Rešenje:

1. Uklonite hladnu ili vruću posudu sa indukcijske ploče ako je postavljena tamo

2. Isključite uređaj najmanje 30 sekundi.

Uključite ga ponovo i uključite

3. Proverite da li je kod greške uklonjen nakon hlađenja (indikator preostale toplote može ostati)

4. Da biste ubuduće izbegli isti problem, ohladite posudu i proverite da li je prikladna za indukcijsko kuvanje u delu prikladnom za indukcijske šporete

5. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako sledeći saveti ne reše problem, preporučujemo vam da potražite pomoć ovlašćenog serisnog centra.

Uzrok:

  • Poruke o pogrešci E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 pokazuju da je zaštita od pregrevanja zone za kuvanje aktivna


Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok problem ne bude potpuno rešen. Isključite proizvod iz mreže i nemojte ga ponovo uključivati dok ne budete sigurni da je u redu.