Indikatorska lampica S-bag svetli belo

Ažurirano 23.8.2023. 06.14

Problem

Odmah nakon uključivanja uređaja pali se bela indikatorska lampica S-bag, iako je kesa nova i čista.

Odnosi se na

Usisivači Pure D8 regulacija daljinski upravljač / dodir

PNC: 900258497, 900401118, 900401112, 900401106, 900258503

Model: PD82-8DB, PD82-8DBT

Rešenje

Ovo je normalno ponašanje uređaja. Lampa S-bag svetli belo i radi neprekidno, a kada je potrebno zameniti kesu lampica svetli crvenom bojom.

Kada se crvena S-bag lampica aktivira, kesu treba zameniti. Nakon zamene kese, lampica svetli crveno oko 5 sekundi, a zatim nastavlja da svetli belo