• Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Veš koji je opran i spreman kad VI to kažete
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Veš koji je opran i spreman kad VI to kažete
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat
  • Mali prostor, bez kompromisa.
  • Prilagodite ciklus pranja da odgovara vašem rasporedu, a ne obrnuto
  • Najbolja nega za vašu odeću - podesite ciklus prema količini veša
  • Najnežniji tretman - garantuje Woolmark Blue (nekadašnji Woolmark Gold) sertifikat