• Podesite na kliznim komandama idealnu temperaturu
  • Potpuno intuitivna kontrola - jednostavnom kliznom akcijom ili dodirom
  • Savršeno mesto za vaš riblji tiganj
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Pregledne, kompaktne kontrole na dodir oslobađaju prostor za kuvanje
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Uvek prepoznajte koje su grejne zone još uvek vruće
  • Zaštitite vašu decu da slučajno ne upale ploču
  • Podesite na kliznim komandama idealnu temperaturu
  • Potpuno intuitivna kontrola - jednostavnom kliznom akcijom ili dodirom
  • Savršeno mesto za vaš riblji tiganj
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Vaša jedinstvena kuhinja - krojena vašim željama
  • Prirodnim pokretom, od najniže do najviše temperature
  • Površina koja se lako briše
  • Počnite brže sa kuvanjem
  • Intiutivni pratilac
  • Podesite na kliznim komandama idealnu temperaturu
  • Savršeno mesto za vaš riblji tiganj
  • Umetnost ukusa
  • Uvek prepoznajte koje su grejne zone još uvek vruće
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Pauzirajte kuvanje i počnite ponovo sa samo jednim dodirom
  • Vaša jedinstvena kuhinja - krojena vašim željama
  • Površina koja se lako briše
  • Zaštitite vašu decu da slučajno ne upale ploču
  • Pauzirajte kuvanje i počnite ponovo sa samo jednim dodirom
  • Prirodnim pokretom, od najniže do najviše temperature
  • Uvek prepoznajte koje su grejne zone još uvek vruće
  • Površina koja se lako briše
  • Prilagodljivost instalacije gde god vam odgovara
  • Pregledne, kompaktne kontrole na dodir oslobađaju prostor za kuvanje
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Pauzirajte kuvanje i počnite ponovo sa samo jednim dodirom
  • Intuitivna kotrola na krajem procesa kuvanja
  • Pregledne, kompaktne kontrole na dodir oslobađaju prostor za kuvanje
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Pauzirajte kuvanje i počnite ponovo sa samo jednim dodirom
  • Intuitivna kotrola na krajem procesa kuvanja
  • Pregledne, kompaktne kontrole na dodir oslobađaju prostor za kuvanje
  • Savršeno mesto za vaš riblji tiganj
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Pauzirajte kuvanje i počnite ponovo sa samo jednim dodirom
  • Pregledne, kompaktne kontrole na dodir oslobađaju prostor za kuvanje
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči
  • Uvek prepoznajte koje su grejne zone još uvek vruće
  • Zaštitite vašu decu da slučajno ne upale ploču
  • Podesite na kliznim komandama idealnu temperaturu
  • Potpuno intuitivna kontrola - jednostavnom kliznom akcijom ili dodirom
  • Savršeno mesto za vaš riblji tiganj
  • Direktan pristup svim kontrolama - zahvaljujući praktičnom displeju na ploči