• I električno zagrevanje i plin na vrhovima prstiju
  • Robustni i dugotrajni nosači za kuvanje
  • Površina koja se lako briše
  • Automatsko paljenje ploče omogućava vam da započnete proces kuvanja bez odlaganja
  • I električno zagrevanje i plin na vrhovima prstiju
  • Započnite sa kuvanjem istog trenutka sa zonom za brzo zagrevanje
  • Robustni i dugotrajni nosači za kuvanje
  • Prirodnim pokretom, od najniže do najviše temperature
  • Indukcija i plin na vrhovima prstiju
  • Očistite ploču jednim potezom - uvek. Zahvaljujući indukcionoj tehnologiji
  • Intuitivna kotrola na krajem procesa kuvanja
  • Pauzirajte kuvanje i počnite ponovo sa samo jednim dodirom
  • I električno zagrevanje i plin na vrhovima prstiju
  • Površina koja se lako briše
  • Robustni i dugotrajni nosači za kuvanje
  • Automatsko paljenje ploče omogućava vam da započnete proces kuvanja bez odlaganja
  • I električno zagrevanje i plin na vrhovima prstiju
  • Započnite sa kuvanjem istog trenutka sa zonom za brzo zagrevanje
  • Prirodnim pokretom, od najniže do najviše temperature
  • Automatsko paljenje ploče omogućava vam da započnete proces kuvanja bez odlaganja