Open-Source Software Information

Softver robotskog usisivača PURE I9/RX9 sadrži komponente koje se zasnivaju na besplatnom i softveru otvorenog koda. Kompanija Electrolux sa zahvalnošću priznaje doprinos softvera otvorenog koda i zajednice za razvoj robotskih uređaja razvoju projekta.

Uslovi licenciranja svih komponenti otvorenog koda su navedeni u sledećoj arhivi:
Preuzmi licence >

Izvorni kod za sve komponente otvorenog koda čiji uslovi licenciranja zahtevaju objavljivanje su navedeni u sledećoj arhivi
Preuzmi izvorni kod >

Pošaljite zahtev na adresu opensource.rvc@electrolux.com ukoliko želite da vam pošaljemo CD-ROM koji sadrži izvorni kod navedenih softverskih paketa. Ova ponuda važi tri godine nakon poslednje prodaje ili ažuriranja proizvoda i može da se preuzme uz administrativnu taksu od 5 USD za obradu i poštarinu.