Electrolux EcoLine

Naši najefikasniji proizvodi – štede resurse dok pružaju izuzetne performanse.

85%

Naši podaci zasnovani na nauci pokazuju da se najveći uticaj uređaja na klimu dešava tokom njihovog korišćenja. Tokom veka upotrebe uređaja, oko 85%* njegovog uticaja na životnu sredinu dešava se u domaćinstvu. Upravo zato mi dizajniramo inovativne proizvode koji vam pomažu da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu – proizvode koji vam pružaju performanse bez kompromisa. Proizvodi iz linije EcoLine vam pomažu da donesete energetski najefikasniju odluku pri svakom korišćenju uređaja.

* Izvor: Electrolux Group LCA globalne reference. Podaci su dostupni na zahtev.

 

EcoLine Principi izbora

Proizvodi se biraju na osnovu njihovog uticaja na životnu sredinu.

Naši energetski najkonkurentniji proizvodi na tržištu EU.

Karakteristike osmišljene za jednostavnu efikasnost.

POTRAŽITE OZNAKE

U nastavku možete pronaći simbole/oznake povezane sa Electrolux EcoLine proizvodima. Oni vam pomažu da prepoznate neke od ključnih prednosti i karakteristika ove linije proizvoda.

Electrolux EcoLine

Proizvodi EcoLine se biraju zbog njihove efikasnosti i uticaja na životnu sredinu tokom njihovog veka upotrebe.

Oznaka u EU

Evropski zakoni ocenjuju proizvode od najviše do najmanje efikasnih prema njihovoj potrošnji energije u kWh.